Hoe veranderen overheden voor de digitale transformatie?

De uitdagingen voor overheden zijn niet gering. Maatschappelijke ontwikkelingen dwingen tot een nieuwe aanpak. Denk aan klimaatverandering, verstedelijking (smart cities), energietransitie en de toenemende vraag om transparantie en participatie. Tel daarbij op de nieuwe wetten als de AI Act. Legal Beetle behoudt het overzicht.

Overheden zoals ministeries, uitvoeringsorganisaties, waterschappen en gemeenten. Zij kunnen nut hebben van opkomende technologieën, zoals AI-systemen, Internet-of-Things (IoT), robotisering, big data-analyses, drones en digital twins. Joost zet deze abstracte termen om in concreet beleid.

Food for thought

Ethische AI-systemen

AI-systemen van de overheid moeten “ethisch” zijn. Maar wat betekent dat? Omdat algoritmische systemen onderscheid maken, ligt verboden discriminatie op de loer. En wat te denken van andere fundamentele rechten. De vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld, of de menselijke waardigheid. Ethische AI-systemen vereisen een doordachte, multidisciplinaire, aanpak.

Datagedreven sturing

Data inzetten kan heel nuttig zijn om de effectiviteit van het werk van de overheid te vergroten. Gemeenten doen dit al een aantal jaren. Bijvoorbeeld in pilots, proeftuinen, labs of AI-sandboxes. Al dan niet als onderdeel van de smart city. Allerlei wetten zijn dan van toepassing. Niet alleen de AVG, maar ook open data-wetgeving.

Digitale transformatie

Overheden werken steeds meer digitaal. Denk aan digitale documenten in archieven, gebruik van de digitale handtekening of identificatieprocessen. Dit vergt gedegen informatie- en gegevensmanagement dat juridisch klopt.

Burger centraal

Digitale dienstverlening dient de burger centraal te stellen. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van digitale instrumenten. Tegenwoordig is de AVG slechts één relevante wet bij het ontwerp van zulke instrumenten. Hoe voldoet uw overheidsinstelling aan de wet- en regelgeving?

Joost Gerritsen - AI, Data & Privacy Lawyer at Legal Beetle

“Artificial Intelligence is een middel, verantwoord bestuur het doel” — Joost

Mijn publicaties

Joost publiceert regelmatig over hoe overheden verantwoord
kunnen omgaan met nieuwe technologie
zoals deep fakes, biometrische toepassingen en smart cities.

Hij geeft ook presentaties aan ministeries, uitvoeringsorganisaties, waterschappen en gemeenten.

2021

European Parliamentary Research Services (EPRS) of the Secretariat of the European Parliament (2021)

Tackling deepfakes in European policy

Download

2021

Beleid en Maatschappij (2020)

Beter beschermd tegen biometrie

Download

2020

Rathenau Instituut (2020)

Voeten in de aarde – Datagestuurde innovatie in de stad

Download

2017

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

Human rights in the robot age – Challenges arising from the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality

Download

Diensten

De overheid wordt door Joost geadviseerd op centraal en decentraal niveau. De rode draad: hoe kunnen we verantwoord omgaan met data en techniek?

Protection

Lid van ethische commissie

Met zijn ervaring en een goed ontwikkeld ethisch kompas is Joost perfect voor uw commissie die toezicht houdt op uw AI-systemen of organisatie. Denk aan ethische commissies, adviescommissies of toezichtscommissie. Ook fijn: Joost is prettig in de omgang, beleefd en doet zijn werk vanuit een coöperatieve houding.

Strategy

Juridisch-strategisch beleid

Op basis van zijn jarenlange ervaring helpt Joost u graag met het verkrijgen van het grotere plaatje. Hoe blijft uw organisatie of achterban toekomstbestendig, te midden van chatbots, AI en robotica? Data-altruïsme, open data, FAIR-principes. Wat is uw datavisie?

Triangle

Human Rights Impact Assessments (HRIA)

Soms heeft een AI-systeem of algoritme niet alleen impact op iemands persoonsgegevens. Maar zijn ook andere mensenrechten in het geding, zoals non-discriminatie en de vrijheid van meningsuiting. Joost vult de juridische kant in van assessments als HRIA, IAMA en FRAIA.

Contracts

Data-overeenkomsten en convenanten

Goede contracten vormen de basis van goede samenwerkingen. Bijvoorbeeld voor datacoöperaties, onderzoeksinstellingen of andere data-intensieve organisaties. Joost regelt het juridische fundament.

Research

Wetgeving in kaart brengen

Het aantal wetten voor het digitale domein loopt in de tientallen. Er komt ook veel aan. Laat u niet verrassen en Joost zoekt voor u uit wat de wetten voor uw organisatie betekenen. Denk aan de Data Act, AI Act, Data Governance Act of de Open datarichtlijn.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Voer uw e-mailadres in om updates te ontvangen

Stay up to date through social media: