Beroepsinformatie
Legal Beetle

mr. dhr. J.B.A. (Joost) Gerritsen is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). De adresgegevens van de NOvA: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070 3353535, info@advocatenorde.nl.

Op basis van de voor advocaten geldende regels, treft u hieronder informatie aan over de praktijk van Joost Gerritsen:

 • Kantoornaam: LB Advocatuur mede h.o.d.n. Legal Beetle
 • Rechtsvorm: eenmanszaak
 • Overeenkomst van opdracht: indien u een offerte van Joost Gerritsen accepteert, dan sluit u een overeenkomst van opdracht met zijn eenmanszaak LB Advocatuur mede h.o.d.n. Legal Beetle.
 • Bezoek- en postadres: Regus Den Bosch (Bastion), Willemsplein 2 te (5211 AK) ‘s-Hertogenbosch
 • Postadres: Regus Den Bosch (Bastion), Willemsplein 2 te (5211 AK) ‘s-Hertogenbosch
 • Contactgegevensjgerritsen@legalbeetle.nl en +31(0)73-704-2333.
 • KvK-nummer: 63012294
 • BTW-nummer: NL001925393B04
 • RechtsgebiedVerplichte mededeling ex artikel 6.32 Verordening op de advocatuur en artikel 35a Regeling op de advocatuur: Joost Gerritsen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Privacy Recht. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.
 • Algemene voorwaardenklik hier voor de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de juridische dienstverlening van advocaat Joost Gerritsen. Als rechtskeuze en forumkeuze wordt gehanteerd Nederlands recht resp. de bevoegde rechter te Utrecht.
 • Privacystatement: klik hier voor het privacystatement dat van toepassing is op de juridische dienstverlening van advocaat Joost Gerritsen (Legal Beetle).
 • Prijs: de dienstverlening van Joost Gerritsen wordt aangeboden op basis van zijn standaarduurtarief, exclusief 21% BTW. Dit tarief is voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst bij Joost Gerritsen op te vragen.
 • Algemene beschrijving werkzaamheden: de juridische werkzaamheden die Joost Gerritsen doorgaans aanbiedt bestaan doorgaans uit advisering en contractering met betrekking tot vraagstukken die vallen binnen de domeinen IT-recht (waaronder auteursrecht en databankenrecht) alsook privacyrecht (binnen de kaders van de wetten over gegevensbescherming zoals de AVG en Wpg alsook wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer).
 • Vervanging en waarneming: om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, is collega-advocaat mr. de heer P.J.M. Gerritsen van KERN Advocatuur te Amsterdam aangewezen om te dienen als vervanger of zaakwaarnemer.
 • Rekening derdengelden: LB Advocatuur mede h.o.d.n. Legal Beetle maakt geen gebruik van een rekening waarop derdengelden kunnen worden gestort.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Joost Gerritsen heeft een individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Markel (Postbus 23198, 3001 KD Rotterdam, info@markelintl.nl, +31107981000, www.markelinsurance.nl, KvK-nummer: 71616616).
  • Financiële dekking: 1 miljoen Euro per aanspraak en 2 miljoen Euro per verzekeringsjaar. Verder geldt een verzekeringsclausule voor werkzaamheden als advocaat, waarbij Joost Gerritsen als “verzekerde” geldt. Deze clausule luidt geparafraseerd: ‘Lid 1. [Deze] verzekering [biedt] dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken, niet zijnde geld en/of geldswaardig papier of documenten en andere in verband met een opdracht aan verzekerde toevertrouwde papieren, akten, gegevens op informatiedragers en dergelijke, die een verzekerde in het kader van een opdracht uit hoofde van zijn verzekerde hoedanigheid tijdelijk ten behoeve van een cliënt onder zich heeft. Lid 2. Voor de dekking als bedoeld in lid 1 geldt een verzekerd bedrag van EUR 125.000,– per aanspraak en per verzekeringsjaar, als onderdeel van het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag per aanspraak en per verzekeringsjaar.’
  • Geografische dekking: De verzekering biedt dekking voor aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in de gehele wereld. De verzekering biedt echter geen dekking voor aanspraken waarop het recht van de V.S. van toepassing is en/of die in de VS. in rechte aanhangig worden gemaakt.
 • Klachten- en geschillenregeling: advocaat Joost Gerritsen beschikt over een kantoorklachtenregeling. Meer over deze regeling kunt u nalezen in artikel 6.28 Voda. Indien u cliënt bent van LB Advocatuur mede h.o.d.n. Legal Beetle, dan kunt u bij Joost Gerritsen de toepasselijke klachtenregeling opvragen of online raadplegen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Voer uw e-mailadres in om updates te ontvangen

Stay up to date through social media: