Wat staat de gezondheidszorg te wachten?

De zorg is een hoog technologische sector. AI-systemen, datasolidariteit, quantified self en Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) zijn geen buzz words, maar de dagelijkse praktijk. Hoe passen we die technieken toe, met respect voor het recht? Legal Beetle begeleidt u hiermee.

Patiënten, maar ook andere mensen die informatie over hun gezondheid prijsgegeven, hebben rechten. Die rechten moeten het beginpunt vormen van ieder AI-onderzoek, machine learning-tool of andere innovatie in de zorg. Daar worden uw producten en diensten beter van.

Food for thought

AI in de zorg

Tegenwoordig zijn medisch dossiers veelal digitaal beschikbaar. Hiermee worden de daarin opgenomen patiëntdata technisch steeds gemakkelijker ontsloten en toegankelijk gemaakt. Dit biedt allerlei technische mogelijkheden voor onderzoek en computergestuurde diagnostiek. Bijvoorbeeld met behulp van AI. Hoe faciliteren we deze innovaties, met respect voor de rechten van de patiënt?

Quantified self

Als onderdeel van trends als quantified self meten mensen steeds vaker zichzelf met het oog op hun gezondheid. Bijvoorbeeld via een fitness tracker die je conditie-ontwikkelingen bijhoudt. Van wie zijn deze data? Zijn deze data onderdeel van het medisch dossier, en zo ja – wat zijn hiervan de gevolgen? Antwoorden op dit soort vragen vind je bij Legal Beetle.

Datasolidariteit

Tezamen met het Rathenau Instituut heeft Joost het meest omvattende rapport geschreven over Datasolidariteit. Hoe past dit begrip in uw visie? Wat moet uw met data-altruïsme? Wat mogen we wel, en wat niet met medische data?

PGO’s

Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) zijn een soort digitale persoonlijke datakluizen waarin verschillende soorten informatie over gezondheid zijn verzameld. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicijngebruik, onderzoekuitslagen of data zelfgemeten met apps en wearables. Overheid en PGO-ontwikkelaars verwachten dat PGO’s zorgen voor een actieve deelname aan de eigen zorg.

Digitale portalen (e-health)

Digitale portalen geven patiënten de mogelijkheid om op afstand zorg te ontvangen. De portalen zijn in opkomst. Digitale portalen bieden patiënten een online platform, waarmee ze kunnen informeren, communiceren en monitoren. Ze bieden nieuwe databronnen voor hulpverlening en onderzoek. Wat mag wel, en wat niet? Mogen cookies worden gebruikt, en zo ja – hoe?

Joost Gerritsen - AI, Data & Privacy Lawyer at Legal Beetle

Joost adviseert over onderzoek en AI op basis van patiëntdata, en begeleidt zorgaanbieders naar de top

Mijn publicaties en presentaties

Joost publiceert regelmatig over de zorg en de juridische uitdagingen die daarbij horen. Met praktische beslisbomen geeft hij de praktijk handige handvatten.

2022

Rathenau Instituut (2022)

Society and synthetic cells – A position paper by the Future Panel on Synthetic Life

Download

2020

Rathenau Instituut (2020)

Datasolidariteit voor gezondheid – Verbeterpunten met oog voor ieders belang

Download

2020

Rathenau Instituut (2020)

Werken op waarde geschat – Grenzen aan digitale monitoring op de werkvloer door middel van data, algoritmen en AI

Download

2017

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

Human rights in the robot age – Challenges arising from the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality

Download

Diensten

Joost is materiedeskundige op het gebied van nWMO-onderzoek, zoals data-onderzoek op basis van medische dossiers, en adviseert hierover. Verder begeleidt hij start-ups in de zorgsector.

Contracts

Data-overeenkomsten en convenanten

Goede contracten vormen de basis van goede samenwerkingen. Bijvoorbeeld voor datacoöperaties, onderzoeksinstellingen of andere data-intensieve organisaties. Joost regelt het juridische fundament.

Strategy

Juridisch-strategisch beleid

Op basis van zijn jarenlange ervaring helpt Joost u graag met het verkrijgen van het grotere plaatje. Hoe blijft uw organisatie of achterban toekomstbestendig, te midden van chatbots, AI en robotica? Data-altruïsme, open data, FAIR-principes. Wat is uw datavisie?

Protection

Lid van ethische commissie

Met zijn ervaring en een goed ontwikkeld ethisch kompas is Joost perfect voor uw commissie die toezicht houdt op uw AI-systemen of organisatie. Denk aan ethische commissies, adviescommissies of toezichtscommissie. Ook fijn: Joost is prettig in de omgang, beleefd en doet zijn werk vanuit een coöperatieve houding.

Protection

Data Protection By Design

Privacy-vriendelijk software en AI-systemen ontwerpen. Dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Gelukkig helpt Joost u op weg.

Innovatie in de zorg kan niet zonder respect voor patiënten en hun rechten.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Voer uw e-mailadres in om updates te ontvangen

Stay up to date through social media: