Legal Beetle: uw privacy, AI & robotica-advocaat

Joost “Legal Beetle” Gerritsen beantwoordt uw vragen in verband met technologie. Denk aan big data, algoritmes, robotica of ‘gewoon’ software. Telkens is het doel: hoe kunnen we op een praktische manier voldoen aan de wet?

Van Joost hoeft u geen ingewikkeld jargon te verwachten. Met meer dan 10 jaar ervaring helpt hij u snel weer op weg. ‘Kunnen we dit IT-contract sluiten?’ ‘Mogen we deze data aan elkaar koppelen?’ Joost analyseert uw vraag en komt met passende oplossingen. Denk aan een steengoede verwerkersovereenkomst of een DPIA die voldoet aan uw verantwoordingsplicht.

Joost werkt vanuit Den Bosch. Maar mocht het nodig zijn, dan kan hij op uw locatie in-house werken. Wel zo handig bij langlopende projecten of ander interimwerk.

Naast advocaat is Joost schrijver van diverse publicaties. Bijvoorbeeld tezamen met het Rathenau Instituut. De publicatie Human Rights in the Robot Age kreeg nationaal en internationaal opvolging en waardering. Zoals van de Raad van Europa, de VN (UNESCO) en de onderzoekers van de Europese Commissie. Wilt u ook zo’n impact maken? Neem contact op met Joost voor de mogelijkheden.

Specialist van sectoren
Onderwijs

Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met data. Bijvoorbeeld data over leerlingen en leerkrachten. Joost helpt de instellingen dit te organiseren. Hij is goed bekend met het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, samenwerkingsverbanden en het universitair onderwijs.

Zorg

De zorgsector ligt onder de loep bij de privacytoezichthouder. En terecht. Het gaat hier immers om data van patiënten. Legal Beetle helpt uw organisatie conform de wet te handelen. Van bouwers van medische apps en AI in de zorg tot zorginstellingen.

Overheid

De overheid heeft een voorbeeldrol als het gaat om de bescherming van haar burgers. Dus ook als het gaat om privacy en gegevensbescherming. Sommige overheidstaken staan hiermee op gespannen voet. Denk aan fraude-opsporing, samenwerking met politie of het delen van data. Joost helpt uw overheidsinstelling, zoals een gemeente, met het maken van de juiste belangenafweging.

Bedrijfsleven

Als ondernemer kan al die wet- en regelgeving maar lastig zijn. Maar is dat wel terecht? Joost weet hoe u de wet kan naleven, met oog voor uw commerciële belangen. Zo ervaart u de privacywetgeving niet als last, maar als een kans.

Competenties
Duidelijk
0%
Begrijpelijk
0%
Snel
0%
Creatief
0%

LEGAL BEETLE’S DIENSTVERLENING

Waarmee kan ik u helpen?

Data Protection Impact Assessments

Met minstens 100 DPIA’s van zijn hand, kan Joost gemakkelijk u van een data protection impact assessment voorzien. Als u als verwerkingsverantwoordelijke fungeert, maar ook als verwerker om uw klanten te ontzien.

Data Protection By Design

Vanaf de tekentafel software, processen of algoritmes privacyvriendelijk ontwerpen. Dat is waar u Joost voor kan inschakelen. In een multidiscplinair team bijvoorbeeld, zorgt hij ervoor dat u voldoet aan DPbD én…by default.

Human Rights Impact Assessments

Soms speelt er meer dan alleen de omgang met persoonsgegevens, maar zijn de uitdagingen groter. Een human rights impact assessment brengt in kaart of uw voorgenomen plannen in lijn zijn met de fundamentele beginselen van privacybescherming, non-discriminatie en bijvoorbeeld de onschuldpresumptie. Een must voor overheden en ethisch-bewuste organisaties.

Cookiestatements

Vanaf de introductie van de ‘cookieregels’ schrijft Joost cookiestatements. Zo voldoet u aan uw informatieplicht en voorkomt u handhavingsacties van de toezichthouders ACM of AP.

Privacystatements

In een handomdraai schrijft Joost voor u duidelijke privacystatements die begrijpelijk zijn voor de doelgroep. Precies zoals de AVG dat voorschrijft.

Privacycontracten en convenanten

Vertrouwen is goed, maar afspraken op papier zijn beter. Joost verzorgt voor u regelingen tussen (mede-)verantwoordelijken, convenanten en verwerkersovereenkomsten. Handig voor organisaties in samenwerkingsverbanden.

Hulp bij inkoop

Hoe weet uw inkoopafdeling dat de softwareleverancier deugt? Hebben zij de zaken goed op orde. Hoe is privacy geregeld? Voorkom misstappen en schakel Legal Beetle bijtijds in om uw inkopers te assisteren.

Licentie-overeenkomsten

Joost regelt graag uw licentiehuishouding door goede licentieovereenkomsten op te stellen en te beheren. Perfect voor organisaties met eigen IE-rechten, zoals auteursrechten en databankrechten. Zo behoudt u de controle over uw intellectuele eigendom.

Juridisch-strategisch beleid

Op basis van de vele jaren ervaring adviseert Joost u graag over het grotere plaatje. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie toekomstbestendig is? Hoe moeten samenwerkingen worden vormgegeven? Hoe pareert u bedreigingen van disruptors? Legal Beetle is hiervoor uw partner.

Onderzoek

Joost verricht juridisch onderzoek op academisch niveau. Perfect voor (overheids)organisaties die behoefte hebben aan de onderbouwing van hun visie. Bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), robotica of nudging.

Spreken

Joost is een veelgevraagd spreker. Bijvoorbeeld op universiteiten of bijeenkomsten van het bedrijfsleven. Zijn favoriete thema’s gaan over smart cities en big data-projecten. Altijd praktisch ingestoken. Vrij van wetsartikelen en bulletpoints.

Schrijven en interviews

Voor diverse platforms schrijft Joost artikelen. Zoals iBestuur of Automatisering Gids. Ook is hij beschikbaar voor interviews over juridische vragen die opdoemen bij nieuwe technologische toepassingen.

LEGAL BEETLE, UW JURIDISCH PARTNER?

LATEN WE ELKAAR ONTMOETEN

LAATSTE BLOGS

Autoriteit Persoonsgegevens

DPIA Huiswerkcontrole!

Vorige week kondigde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan dat zij een onderzoek start naar smart city-toepassingen van gemeenten. Hiervoor vraagt de AP naar de gemeentelijke gegevensbeschermingseffectbeoordeling, ook wel data protection impact assessment genoemd (DPIA). In de DPIA beoordeelt de gemeente de privacyrisico’s …Read More

LEZINGEN EN PUBLICATIES

Voeten in de aarde

Publicaties

Werken op waarde geschat

Publicaties

Datasolidariteit voor gezondheid

Publicaties
Contactinformatie

Adres: Willemsplein 2 te (5211 AK) ‘s-Hertogenbosch

Phone: +31(0)73-704-2333
E-Mail: jgerritsen@legalbeetle.nl
WWW: https://legalbeetle.com
LinkedIn: JBAGerritsen
Twitter: @JBAGerritsen

Beroeps- en bedrijfsinformatie: klik hier.

Lidmaatschappen